Fysikalisk AndningsTerapi

Fysikalisk Andningsterapi - FAT:

 

75 min massage, stretch, utandningstest, exkursion (hjälp med utandning).

Massagen ges främst på musklerna kring ryggraden, skulderbladen, bröstkorgen, diafragman och bröstmusklerna.


Andning är liv. Vi överlever ca 40 dagar utan mat, ca 8-10 dagar utan vätska och 4-5 min utan att andas.

- Det säger något om hur viktigt det är för oss att andas!

Oftast andas vi för ytligt uppe i bröstkorgen. Det är en oekonomisk andning som tar mer muskelkraft och energi i anspråk än den djupare, effektivare och mer avspända bukandningen. Andningen blir då snabbare. Vi tar fler andetag/min, istället för normala 12-14/min. Vi får också i oss mindre syre och blir av med mindre slaggprodukter. Detta kan i längden leda till att slaggämnen lagras i kroppen, i muskler och bindväv och ger en surare miljö i vår kropp. Som i sin tur vara en anledning till muskelbesvär och värk.

 

Djup effektiv andning når ända ner till buken – sk. Bukandning. Buken vidgar sig framåt, åt sidorna och även bakåt mot ryggen. Andningsrörelsen kan kännas ända ner till magen och bäckenbotten för att sen successivt sprida sig upp i bröstkorgen och vid riktigt djupa andetag, som t.ex. gäspning, nå ända upp till lungspetsarna. Att bukandas har en lugnande och avspännande effekt i sig. Vi tar färre men effektivare andetag.


FAT kan med fördel användas vid:

Hosta, astma och astmaliknande symtom, vid prestationshöjande önskning vid idrott, återhämtningsproblem vid fysträning/Rehab, efter ingrepp som lungoperation o Thoraxingrepp, bronkit besvär, stress, ångest och oro etc. Genom att massera andnings-muskulaturen ges en mjukare och mer avslappnad bröstkorg, vilket ger en djupare andningsmöjlighet. Luftrör och lungor påverkas även de positivt. Gammal stillastående luft i lungornas botten försurar syret och lagrar på bakterier


Vid behandling kan patienten känna: värmeökning, stickningar, yrsel

- Detta beror på den ökade syresättningen i kroppen som helhet eller i område.

Att massera andningsmuskulaturen är relativt smärtsamt, och helst vid första behandlingen. Ömma muskler och värk är inte ovanligt i flera dagar efter behandling. En normal andnings exkursion ska vara ca 4-7 cm och är det inte ovanligt med en ökning till mellan 6-9 cm efter ett par behandlingar

 

Tillfälliga biverkningar efter behandling: 

Halsbränna, heshet, hosta (slem som hostas upp), huvudvärk, magkatarr, träningsvärk, blåmärken     

 

3-5 behandlingar behövs vanligtvis

Mellan 1:a och 2:a behandlingen bör det gå max 2v, mellan 2:a och 3:e är det lämpligt med 1 v mellanrum, och sedan räcker det med 1 månads mellanrum

FAT är en mer utvecklad massagemetod och Du får ligga på både mage, sida och rygg och bli masserad. Du blir alltså masserad på fler accessoriska andningsmuskler, såsom musklerna längs med ryggraden, runt skulderbladen, hela bröstkorgen, diafragman och bröstmuskulaturen.

 

Paketpris: 3ggr inom 4v = 2.450 kr ord. 2.295 kr (Pris i "kur" 817 kr och vid enstaka tillfälle 850 kr)Du som är ansluten till Hälsoportalen och får Din friskvårdspeng via Wellnet, kan utnyttja den här på LG-Hälsan.

Pris fr. 575 kr

Jag är Certifierad Massör och medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, innehar F-skatt, Patient och ansvarsförsäkring


Org.nr. 8009061923

Kontakt


Lisa Eriksmyr   


lisa@lg-halsan.se   


073 - 030 12 69     


Besöksadress:Drottninggatan 20,

602 24 Norrköping


Facebook: LG-Hälsan.