Magic Pot

Magic Pot

Behandling för dig med problemområde i kroppen som beror på muskulära obalanser och som ger fysiska problem i muskler och leder.

Från och med december 2017, kan jag med behandla dig på ett helt nytt & magiskt sätt, tänkt dig att du får effekten av Lisa * 3!!


RF) Radiofrekvens

Radiofrekvens är i grunden en radiovåg som genererar friktion i vävnaden. Den friktionen genererar snabbt en uppvärmning i vävnaden.

Teknologin erbjuder en snabb uppvärmning från kroppstemperatur till ca: 40 – 45 grader på mycket kort och kontrollerad tid.

Uppvärmning av vävnad aktiverar kroppens egna system för naturlig temperaturreglering.

Med värme ökar flexibiliteten i muskulaturen.

Värmen får cirkulationen att accelerera vilket leder till att blockeringar släpper i muskulatur.

Ökad cirkulation leder till mer tillgängliga muskler att arbeta med för kroppsterapeuten.

Snabb uppvärmning ökar syresättning och muskelns återhämtning.

Vakuum

Vakuum/koppning/indirekt massage. Här vinner Magic Pot mot all övrig teknologi genom att man lyckas kombinera dessa två teknologier i en och samma behandling.

Vakuum erbjuder effektiv åtkomst till faschia.

Vakuum erbjuder en djupare och mer kontrollerad uppvärmning av vävnad.

Vakuum erbjuder mycket effektiva koppningsbehandlingar.

Vakuum skapar en mer avslappnad och mottaglig muskel att arbeta terapeutiskt med.

LED-ljus

Forskning har visat att ljus som man sänder mot kroppen ökar kroppens förmåga att tillgodogöra sig och förbättra flera viktiga processer i kroppen. Detta har visat sig ge väldigt positiv effekt som leder till ökad cirkulation så att näringsämnen och syre får lättare att nå ut till mjukdelarna, vilket stimulerar en läkningsprocess. Nervbanor, muskler och hud nås lättare av syre och näring samtidigt som kroppens slaggprodukter transporteras bort. Med LED återladdas skadade celler och blodflödet ökar genom tillsättande av ett sammanhängande ljus i en mycket välgörande våglängd. På detta sätt vänds processen med celldöd vilket leder till påskyndad läkning och återhämtning efter en skada.

Det röda LED-ljuset har också en bra förmåga att reducera rynkor och det blå LED-ljuset är lätt antiinflammatoriskt.
Du som är ansluten till Hälsoportalen och får Din friskvårdspeng via Wellnet, kan utnyttja den här på LG-Hälsan.

Pris fr. 575 kr

Jag är Certifierad Massör och medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, innehar F-skatt, Patient och ansvarsförsäkring


Org.nr. 8009061923

Kontakt


Lisa Eriksmyr   


lisa@lg-halsan.se   


073 - 030 12 69     


Besöksadress: Drottninggatan 20,

602 24  Norrköping


Facebook: LG-Hälsan.