Reiki

Reiki

(REI = Universial, KI = Livsenergi)

 

Reiki är idag en av de snabbaste växande behandlingsformerna Sverige. Det är en japansk healing- och friskvårdsteknik, för stressreducering och avslappning (man kanaliserar en subtil livsenergi via sina händer).

 

Reikibehandlingar minskar stress, är avslappnande, ökar immunförsvaret och stärker kroppens energiförråd.

Reikienergin är smärtlindrande, mental och känslomässigt lugnande

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

 

Under Reikibehandling upplever många värme och "att det pirrar". Värmen kommer från Reikiutövarens varma händer och fortplantar sig genom kroppen. Kroppens energi flödar genom energibanor som finns över hela kroppen. Det gör att man kan känna värme i fötterna trots att utövaren håller sina händer på axlarna.  


Under Reikibehandling upplever kunden en djup avslappning och ett behagligt lugn. Det är inte ovanligt att kunden somnar till en stund under behandlingen, vilket inte påverkar Reikin att gå dit den behövs.

Hur Reikienergin ska användas bestämmer kundens egen kropp. Av den anledningen säger vi att Reiki prioriteringsläker. Energin går till det som kunden har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Generellt läker nyss uppkomna skador snabbare än gamla skador. 

Under en Reikibehandling ligger kunden på en behandlingsbänk och är alltid fullt påklädd. 


Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på kundens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett standardschema eller nichade efter klientens behov. Vanligtvis börjar man med huvudet och kroppens framsida, för att fortsätta till baksidan från skuldrorna och ner till fötterna. En normal behandling tar cirka en timme. Ofta upplever även Reikiutövaren saker under behandlingen, som exempelvis intensiv värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs på olika positioner på klientens kropp. Reiki kan även skickas på distans.

Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Många har idag en stressig och ohälsosam livssituation, både på jobbet och på fritiden, med spänningar och värk i rygg och axlar, musarm, känsla av att inte räcka till och så vidare. Mentala spänningar sätter sig ofta också fysiskt i kroppen på olika sätt.

Reiki-Kunskapen återupptäcktes i början av 1900-talet, av japanen Dr Mikao Usui.

 

Chakran:

Chakran är en del i det subtila energisystemet och spelar en viktig roll inom hälsa och healing. Ibland kan blockeringar och negativ energi fästa sig i dem och behöver då avlägsnas för att healingen skall äga rum. Det finns 7 baschakran som börjar med rotchakrat vid ryggslutet och slutar med kronchakrat på hjässan.

 

Meditation och andra avslappningsformer, är ett bra komplement till Reiki